เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยในการใช้งาน
Safety
ยื่นรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบในราชอาณาจักรไทย
ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่สำนักงานให้การยอมรับ
อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60950-1:2005/AMD1:2009 หรือ
IEC 60950-1:2005+AMD1: 2009 + AMD2 :2013 หรือ IEC 62368-1:2018
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity
ยื่นรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
ระยะเวลาแห่งรับรอง
จากตราสัญลักษณ์

อายุตราสัญลักษณ์
มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ระยะเวลาแห่งรับรอง
จากตราสัญลักษณ์

อายุตราสัญลักษณ์
มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
รายการผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ dSURE
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการทางดิจิทัลที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทั้งหมดได้ที่ www.depa.or.th
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการทางดิจิทัลที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทั้งหมดได้ที่ www.depa.or.th
Brand : Hi view
Product : HP-78B202PE
สินค้าชั้นดีมีมาตรฐาน
Brand : Hi view
Product : HP-97B202PE
สินค้าชั้นดีมีมาตรฐาน
Brand : FIRES
Product : Fi-30MB53WI
สินค้าชั้นดีมีมาตรฐาน
Brand : JARTON
Product : CCTV-C
สินค้าชั้นดีมีมาตรฐาน
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก
ดาวน์โหลด
ลำดับประเภทผลิตภัณฑ์ประเภทตามสัญลักษณ์ชื่อผลิตภัณฑ์รุ่นผลิตภัณฑ์วันหมดอายุของตราสัญลักษณ์บริษัทช่องทางจัดจำหน่าย
1IP CameradSUREHi viewHP-78B202PE2566-05-10 00:00:00บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัดตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ www.hiview.co.th
2IP CameradSUREHi viewHP-97B202PE2566-05-10 00:00:00บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัดตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ www.hiview.co.th
3IP CameradSUREFIRESFi-30MB53WI2566-05-10 00:00:00บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัดตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ www.hiview.co.th
4IP CameradSUREJARTON133001 S-JTIPC82122LB-G 2MP Bullet2566-06-14 00:00:00บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัดตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ https://www.jarton.co.th/