o
ดีป้า เดินหน้าปั้นตราสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
25 มีนาคม 2565
ดีป้า เดินหน้าปั้นตราสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในชื่อ “dSURE” เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งานแก่ผู้บริโภค พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการไทยขอรับตราลักษณ์ได้แล้ววันนี้
อ่านต่อ
ดีป้า เดินหน้าปั้นตราสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
ดีป้า เดินหน้าปั้นตราสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในชื่อ “dSURE” เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งานแก่ผู้บริโภค พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการไทยขอรับตราลักษณ์ได้แล้ววันนี้
25 มีนาคม 2565
ดีป้า หารือร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบ (EEI & NECTEC) และผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อน dSURE
ทีมสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หารือร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบ (EEI & NECTEC) และผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อน dSURE
3 มีนาคม 2564
ดีป้า จับมือ PTEC สวทช. ยกระดับผู้ประกอบการ หนุนออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีสัญชาติไทยเทียบมาตรฐานสากล
ดีป้า จับมือ PTEC สวทช. ยกระดับผู้ประกอบการ หนุนออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีสัญชาติไทยเทียบมาตรฐานสากล นำร่องอุปกรณ์ไอโอที-โดรนหวังแชร์ส่วนแบ่งตลาด พร้อมดัน dSURE เสริมความมั่นใจผู้บริโภค ซื้ออุปกรณ์ไอทีตรงปก ไม่โดนหลอก
16 ธันวาคม 2563
“ดีป้า” ผนึกกำลังหารือ “สมอ.” มุ่งผลักดันการพัฒนา “dSURE” สู่ระดับสากล
7 ตุลาคม 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - ดร.ศุภกร สิทธิไชย และนางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำทีมสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล และฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่วนส่งเสริมการลงทุน
12 พฤศจิกายน 2563
ผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะได้รับตรา dSURE ต้องมี 2 ด้านสำคัญ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะได้รับตรา dSURE ต้องมี 2 ด้านสำคัญ
Safety
ความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety)
ความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety)
Cybersecurity
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
สิทธิพิเศษและข้อเสนอแนะ
สิทธิพิเศษและข้อเสนอแนะ
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ได้รับตรา dSURE มีรายละเอียดต่อไปนี้
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ได้รับตรา dSURE มีรายละเอียดต่อไปนี้
Digital
Provider

Tech Hunt

depa Fund